Training brein breinkennis

Diensten

 

 

 

Trauma verwerking voor teams

De waarde van een organisatie (afdeling/team) wordt bepaald door de mensen die er werken. Dit is de afgelopen periode op pijnlijke wijze  zichtbaar geworden; we hebben allemaal kunnen zien wat zorgteams hebben betekend in de strijd met een onberekenbaar virus.

Deze zorgmedewerkers hebben onder zeer stressvolle omstandigheden hun werk gedaan (en doen dat nog). Er zijn heftige emoties gevoeld of juist geparkeerd, grote verliezen geleden, er is veel meer gewerkt dan gezond is voor een mens en soms moest er zelfs beslist worden over leven en dood. Omdat deze gebeurtenissen een grote groep mensen betreft (zorgverleners, cliënten, naasten, betrokkenen) spreken we van een collectief trauma.

Hoe verder? Hoe pakken we de draad weer op? Nu alleen oog hebben voor de toekomst heeft het risico in zich op vastlopen, verstrikking met het verleden of ontstaan van destructieve patronen. Juist nu lijkt het wenselijk om tot verwerking en, daarna dus, herstart te komen. De pijn van het verleden onder ogen zien heeft positieve impact op de vitaliteit, veerkracht en dus gezondheid van het team. Dit collectief trauma vraagt om een gezamenlijke verwerking, in teamverband.

Wil je meer weten; neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen kijken we wat er nodig is en wat we voor jou team kunnen betekenen. 

Onze andere diensten

Wij werken met teams en maken daarbij gebruik van breinkennis. De kern van onze trainingen is altijd het optimaliseren van persoonlijk leiderschap in relatie tot de bedoeling van je werk en in relatie tot anderen. 

Dit doen wij door middel van ons programma 'Wie bestuurt mijn brein?', wat wij zelf hebben ontwikkeld. Het programma bevat praktische en inzicht gevende oefeningen, onderbouwd met wetenschappelijke breinkennis. 

Daarnaast verzorgen we ook lezingen, workshops, presentaties en studiedagen.

In onze training leren we je het volgende:

 • Inzicht hebben in de werking van het menselijk brein;
 • Een breinvriendelijke manier van omgaan met jezelf en anderen;
 • Weten wat het effect is van wat je doet, denkt en voelt op jezelf en de ander;
 • Ontwikkelen van een groeimindset zodat jij jezelf kunt ontwikkelen;
 • Gebruiken van Groeitaal
 • Gedrag te gebruiken, wat wij noemen: "Van wenselijk naar menselijk";
 • Werken met onze tool 'LeerBeheer'.

Wanneer een team dit leerproces doormaakt, ontwikkelt het een breinveilige cultuur. Deze cultuur draagt bij aan excelleren en meer werkplezier.

 

 

 

 

 

 

Groeneveld & Van Diest biedt trainingen aan die passen bij jouw team. Wil je er eens vrijblijvend over praten? 

Neem dan contact op

De training is geschikt om in te zetten wanneer er:

 • Een ontwikkeling gaande is naar zelfsturend worden;
 • Ontwikkeld wordt op eigenaarschap;
 • Conflicten zijn;
 • Een interne of externe crisis is;
 • Ontevredenheid heerst;
 • Spanning is;
 • Een team een compliment verdient.

Teams die goed draaien kunnen nog sterker worden door daar aandacht aan te besteden. Hoe houdt het team de kracht?

Thema’s tijdens de teamtraining zijn:

 • Het gebruiken van breinkennis om voort te bouwen op effectieve werkrelaties;
 • Het vergroten van eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling;
 • Communicatie onderling, met klanten en/of de organisatie;
 • Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, missie en teamdoelen;
 • Het kennen en gebruiken van elkaars kwaliteiten;
 • Als laatste en tegelijkertijd een heel belangrijke;
 • Plezier in het werk.