Mindset ontwikkeling: vaste mindset en groeimindset

“O, ben je er één van Groeneveld, dat wordt dus niets met het vak wiskunde!” Dit verzuchtte de leraar tijdens mijn allereerste les wiskunde. Het is ruim 50 jaar geleden, maar ik weet het nog goed. Ik kan zelfs nog voelen wat zijn opmerking bij mij teweegbracht. Hoe dat afliep en wat voor effect dit had op mijn cijfers, vertel ik aan het einde van dit artikel over mindset ontwikkeling, vaste mindset en groeimindset.

Wat is een mindset?

Mindset is de manier waarop je denkt over kwaliteiten en mogelijkheden van mensen. Je zou het ook een denkstijl of denkwijze kunnen noemen.

Deze, vaak onbewuste, denkwijze bepaalt hoe je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. De input voor deze programmering komt uit je omgeving; de leraren op school, je ouders, vriendjes en vriendinnetjes enzovoort. Wat je verwachtingen zijn, welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen en hoe dit stuurt op je emoties en op je gedrag; het komt dus door de programmering van ons brein.

Vaste mindset

Het kan zijn dat er door deze programmering een ‘vaste’ mindset (ook fixed mindset genoemd) ontstaat. Vanuit een vaste mindset neig je te geloven dat talenten en capaciteiten vastliggen en moeilijk te ontwikkelingen zijn. “Zo ben ik nou eenmaal” en “als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje” zijn uitspraken die passen bij deze basisovertuiging.

Groeimindset

Vanuit een op groei gerichte mindset richt je je op ontwikkelen. Dit wordt de groeimindset, of ook wel growth mindset, genoemd. Je gaat uit van de mogelijkheid om te groeien en veranderen. Je gelooft erin dat het niet alleen je talenten en vaardigheden zijn die zorgen voor succes, maar dat je denkwijze ook heel bepalend is. Je neemt uitdagingen aan en bent minder bang om fouten te maken omdat je gelooft dat je daarvan leert.

Vanuit de breinkennis is bekend dat het brein zijn eigen voorspellingen graag waarmaakt. Zo wordt jouw mindset de motivatiebron die stuurt op jouw ontwikkeling en groei. We noemen dit ook wel de ‘self fulfilling prophecy’.

Prachtig als die mindset op groei gericht is, want dit leidt onder andere tot een productieve instelling, flexibiliteit, grote sociale intelligentie en het ervaren van voldoening.

Mindset is ‘maar’ een perceptie

Toch is je mindset ‘maar’ een perceptie van de werkelijkheid. Dus niet getreurd wanneer je ten aanzien van bepaalde onderdelen in je leven een meer vaste mindset hebt. Het brein is tenslotte plastisch, wat betekent dat je aan mindset ontwikkeling kan doen.

Trajecten van Groeneveld&vanDiest zijn gericht op het verstevigen van nieuwe neurale netwerken met nieuw denken en nieuw gedrag. Oftewel denken en handelen vanuit een groeimindset.

Dat we met onze mindset, en het gedrag wat daaruit voortkomt, ook sturen op de ontwikkeling van anderen is een belangrijk inzicht; zeker in situaties waarin we aan anderen leidinggeven of hen opvoeden en onderwijzen. Ouders, leerkrachten en leidinggevenden; het effect van jouw denken kan de ontwikkeling van een ander stimuleren of stagneren.

En gelukt?

Zo zijn we weer terug bij mijn wiskundeleraar. Is zijn voorspelling uitgekomen? Dat had zomaar gekund maar gelukkig ging er een vuurtje in mij branden om hem het tegendeel te bewijzen. Met hard werken is het me gelukt en bij de teruggave van de eerste toets mompelde hij binnensmonds en bijna onverstaanbaar: “Valt me niet tegen voor een Groeneveld”.

Aan de slag met het ontwikkelen van een groeimindset?

Daar hebben we verschillende trainingen en het Frisse Focus spel voor ontwikkeld. Speciaal voor organisaties en teams. We vertellen er je graag meer over.

Wil je dat anderen dit ook lezen? Deel dan dit bericht!